Blandet affald

Vejledning vedr. blandet affald

Hent som PDF her

 

Definition:

Blandet affald til sortering. Blandet affald består af mange typer affald blandet i en container. Når containeren aflæsses på modtageanlægget bliver affaldet maskinsorteret.

 

I containere til blandet affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

 

Dagrenovationslignende affald

Jord

Lysstofrør

Olie- og kemikalieaffald

Maling, lak m.m.

Elektriske og elektroniske apparater

Køleskabe, frysere

Asbestholdigt byggeaffald

Batterier

PVC produkter

 

Herudover anbefaler vi, at der heller ikke henlægges mur- og betonaffald i større mængder i containeren, da det vil få vægten på affaldet til at stige væsentligt. Det er langt billigere at komme af med disse typer affald på anden måde.

 


© Ole Larsen Vognmandsforretning Ringsted ApS
Baldersvej 5
4100 Ringsted

Tlf.: 57670405
Fax: 57610405

E-mail: vognmand@ole-larsen.dk

BetalingsService logo