Dagrenovationslignende affald

Vejledning i sortering af dagrenovationslignende affald

Hent som PDF her

 

Definition:

Fordærveligt affald fra virksomheder, institutioner, kantiner m.v.

 

I containere til dagrenovationsligende affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

 

Pap, papir

Haveaffald

Imprægneret træ

Jern- & metalaffald

Lysstofrør

Olie- og kemikalieaffald

Maling, lak m.m.

Elektriske og elektroniske apparater

Dæk

Hårde hvidevarer

Asbestholdigt byggeaffald

Batterier

PVC produkter

Jord- & betonaffald

 


© Ole Larsen Vognmandsforretning Ringsted ApS
Baldersvej 5
4100 Ringsted

Tlf.: 57670405
Fax: 57610405

E-mail: vognmand@ole-larsen.dk

BetalingsService logo