Ikke brændbart affald

Vejledning i sortering af ikke brændbart affald

Hent som PDF her

 

Definition:

Kildesorteret ikke brændbart industri- og byggeaffald samt ikke brændbare dele af storskrald.

Imprægneret træ, PVC-plast, gipsplader, gulvtæpper, spring- & boksmadrasser, glasfiber, savsmuld, møbler med stålramme, aske, tagpap i hele ruller, mineraluld, keramik, glasskår, el-/glødepærer,  sandblæsningsmaterialer, vejopfej.

 

I containere til ikke brændbart affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

 

Forbrændingsegnet affald

Dagrenovationslignende affald

Pap, papir

Haveaffald

Jord

Jern- & metalaffald

Lysstofrør

Olie- og kemikalieaffald

Maling, lak m.m.

Elektriske og elektroniske apparater

Dæk

Hårde hvidevarer

Asbestholdigt byggeaffald

Batterier

 

Herudover anbefaler vi, at der heller ikke henlægges mur- og betonaffald i større mængder i containeren, da det vil få vægten på affaldet til at stige væsentligt.Det er langt billigere at komme af med disse typer affald på anden måde.

 


© Ole Larsen Vognmandsforretning Ringsted ApS
Baldersvej 5
4100 Ringsted

Tlf.: 57670405
Fax: 57610405

E-mail: vognmand@ole-larsen.dk

BetalingsService logo