Småt brændbart affald

Vejledning i sortering af småt forbrændingsegnet affald

Hent som PDF her

 

Definition:

Kildesorteret, forbrændingsegnet affald mindre end 1 x 1 x 0,3 m.

Ubehandlet træ (malet med almindelig maling accepteres), tagpap i mindre stykker, skumgummi, våde aviser & ugeblade, telefonbøger/bøger, tøj, klude, tapet, plastbelagte papirvarer, kork, linoleum, flamingo, gummislanger, genstande af plast (dog ikke hvis af PVC)

 

I container til småt forbrændingsegnet affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

 

Forbrændingsegenet affald over 1 x 1 x 0,3 m

Dagrenovationslignende affald

Pap, papir

Haveaffald

Imprægneret træ

Jern- & metalaffald

Lysstofrør

Olie- og kemikalieaffald

Maling, lak m.m.

Elektriske og elektroniske apparater

Dæk

Hårde hvidevarer

Asbestholdigt byggeaffald

Batterier

PVC produkter

Jord- & betonaffald

 

 

 

 

 

 

 


© Ole Larsen Vognmandsforretning Ringsted ApS
Baldersvej 5
4100 Ringsted

Tlf.: 57670405
Fax: 57610405

E-mail: vognmand@ole-larsen.dk

BetalingsService logo