Stort brændbart affald

Vejledning i sortering af stort forbrændingsegnet affald 

Hent som PDF her

 

Definition:

Kildesorteret, forbrændingsegnet affald større end 1 x 1 x 0,3 m.

Døre og karme af træ, vinduesrammer af træ, brædder, lægter, bjælker, møbler (uden metalben eller springfjedre), skumgummimadrasser, paller

 

I container til stort forbrændingsegnet affald må følgende typer affald IKKE henlægges:

 

Dagrenovationslignende affald

Pap, papir

Haveaffald

Imprægneret træ

Jern- & metalaffald

Lysstofrør

Olie- og kemikalieaffald

Maling, lak m.m.

Elektriske og elektroniske apparater

Dæk

Hårde hvidevarer

Asbestholdigt byggeaffald

Batterier

PVC produkter

Jord- & betonaffald

 


© Ole Larsen Vognmandsforretning Ringsted ApS
Baldersvej 5
4100 Ringsted

Tlf.: 57670405
Fax: 57610405

E-mail: vognmand@ole-larsen.dk

BetalingsService logo